สรุปเหรียญการแข่งขัน

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา / แสดงรายการ / ยกเลิกรายการ ทอง เงิน ทองแดง รวม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 7 6 7 20
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 7 1 4 12
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 6 9 5 20
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 5 11 3 19
วิทยาลัยเทคนิคระยอง 5 10 3 18
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 5 8 3 16
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 5 6 4 15
วิทยาลัยเทคนิคตรัง 5 6 4 15
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 5 4 1 10
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 5 2 0 7
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 5 1 0 6
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 5 0 3 8
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 4 9 3 16
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 4 6 2 12
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 4 5 5 14
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 4 5 1 10
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 4 4 3 11
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 4 4 2 10
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 4 4 0 8
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 4 3 2 9
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 4 3 2 9
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 4 3 1 8
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 4 1 4 9
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 4 1 3 8
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 3 12 2 17
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 3 9 3 15
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 3 6 3 12
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 3 6 3 12
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 3 6 0 9
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 3 5 6 14
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 3 5 6 14
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 3 5 5 13
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 3 5 4 12
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 3 4 2 9
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 3 2 4 9
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 3 2 0 5
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 3 1 2 6
วิทยาลัยเทคนิคตาก 3 1 1 5
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 3 1 1 5
วิทยาลัยเทคนิคยะลา 3 0 1 4
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 3 0 1 4
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 2 10 5 17
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 2 8 2 12
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 2 7 3 12
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 2 7 2 11
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 2 5 6 13
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2 5 2 9
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2 5 1 8
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 2 5 1 8
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 2 5 0 7
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 2 4 4 10
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 2 4 4 10
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 2 4 1 7
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 2 4 1 7
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 2 4 1 7
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 2 3 4 9
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 2 3 2 7
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 2 3 1 6
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 2 3 0 5
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 2 2 1 5
วิทยาลัยเทคนิคเลย 2 2 0 4
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 2 2 0 4
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี 2 2 0 4
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 2 1 3 6
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 2 1 2 5
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 2 1 1 4
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 2 1 1 4
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 2 1 1 4
วิทยาลัยเทคนิคถลาง 2 1 0 3
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 2 1 0 3
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 2 1 0 3
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 2 1 0 3
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย 2 1 0 3
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 2 0 2 4
วิทยาลัยเทคนิคตราด 2 0 1 3
วิทยาลัยเทคนิคน่าน 2 0 1 3
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน 2 0 1 3
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 2 0 0 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 2 0 0 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 2 0 0 2
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 1 8 4 13
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 1 7 4 12
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 1 7 2 10
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 1 7 0 8
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 1 6 0 7
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1 5 4 10
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 1 5 4 10
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 1 4 3 8
วิทยาลัยพณิชยการบางนา 1 4 3 8
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 1 4 2 7
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 1 4 1 6
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 1 4 0 5
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 1 4 0 5
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 1 4 0 5
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 1 3 2 6
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 1 3 2 6
วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 1 3 1 5
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 1 3 0 4
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 1 3 0 4
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 1 3 0 4
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 1 3 0 4
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง 1 3 0 4
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 1 2 5 8
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 1 2 2 5
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 1 2 2 5
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 1 2 2 5
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 1 2 1 4
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 1 2 1 4
วิทยาลัยเทคนิคระนอง 1 2 0 3
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 1 2 0 3
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ 1 2 0 3
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 1 2 0 3
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 1 2 0 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 1 2 0 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ 1 2 0 3
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 1 1 3 5
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 1 1 2 4
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 1 1 2 4
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 1 1 1 3
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 1 1 1 3
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 1 1 1 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 1 1 1 3
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 1 1 0 2
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 1 1 0 2
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 1 1 0 2
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 1 1 0 2
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 1 1 0 2
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 1 1 0 2
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 1 1 0 2
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 1 1 0 2
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 1 0 3 4
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 1 0 2 3
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 1 0 2 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 1 0 2 3
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 1 0 2 3
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 1 0 2 3
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 1 0 1 2
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร 1 0 1 2
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 1 0 1 2
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 1 0 0 1
วิทยาลัยการอาชีพไชยา 1 0 0 1
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 1 0 0 1
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 1 0 0 1
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 1 0 0 1
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 1 0 0 1
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง 1 0 0 1
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 1 0 0 1
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 1 0 0 1
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร 1 0 0 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) 1 0 0 1
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 1 0 0 1
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 1 0 0 1
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 1 0 0 1
วิทยาลัยการอาชีพแกลง 1 0 0 1
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 1 0 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ 1 0 0 1
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 1 0 0 1
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 1 0 0 1
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี 1 0 0 1
วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ 1 0 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 1 0 0 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 0 7 3 10
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 0 4 3 7
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 0 4 0 4
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 0 3 3 6
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร 0 3 0 3
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 0 3 0 3
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 0 2 2 4
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 0 2 1 3
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 0 2 1 3
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 0 2 1 3
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ 0 2 0 2
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 0 2 0 2
วิทยาลัยเทคนิคสตูล 0 2 0 2
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา 0 2 0 2
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง 0 2 0 2
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 0 2 0 2
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 0 2 0 2
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 0 2 0 2
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 0 2 0 2
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 0 2 0 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 0 2 0 2
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 0 2 0 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิค 0 2 0 2
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 0 1 3 4
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 0 1 2 3
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 0 1 2 3
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 0 1 2 3
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 0 1 2 3
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 0 1 2 3
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 0 1 1 2
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 0 1 1 2
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 0 1 1 2
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ 0 1 1 2
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส 0 1 1 2
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 0 1 1 2
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 0 1 1 2
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 0 1 1 2
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ 0 1 1 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 1 1 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 0 1 1 2
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 0 1 0 1
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 0 1 0 1
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 0 1 0 1
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 0 1 0 1
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 0 1 0 1
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 0 1 0 1
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 0 1 0 1
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 0 1 0 1
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 0 1 0 1
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 0 1 0 1
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 0 1 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 0 1 0 1
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 0 1 0 1
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 0 1 0 1
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 0 1 0 1
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 0 1 0 1
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 0 1 0 1
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 0 1 0 1
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 0 1 0 1
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 0 1 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก 0 1 0 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ 0 1 0 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 0 1 0 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 0 1 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา 0 1 0 1
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี 0 1 0 1
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 0 1 0 1
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 0 1 0 1
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 0 1 0 1
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น 0 1 0 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี 0 1 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 0 1 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ 0 1 0 1
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 0 1 0 1
วิทยาลัยการอาชีพฝาง 0 1 0 1
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 0 1 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 0 1 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า 0 0 2 2
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 0 0 2 2
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 0 0 2 2
วิทยาลัยเทคนิคพังงา 0 0 2 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ 0 0 2 2
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 0 0 2 2
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 0 0 1 1
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 0 0 1 1
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 0 0 1 1
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี 0 0 1 1
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 0 0 1 1
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 0 0 1 1
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 0 0 1 1
วิทยาลัยการอาชีพเซกา 0 0 1 1
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 0 0 1 1
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 0 0 1 1
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 0 0 1 1
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 0 0 1 1
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง 0 0 1 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด 0 0 1 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 0 0 1 1
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 0 0 1 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 0 0 1 1
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 0 0 1 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ 0 0 1 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 0 0 1 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ 0 0 1 1
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 0 0 1 1
กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 0 0 0 0
พณิชยการปราจีนบุรี 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 0 0 0 0
เทคโนโลยีนครปฐม 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคสารภี 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 0 0 0 0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพปัว 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครสวรรค์ 0 0 0 0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 0 0 0 0